Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q3 2021 Update